Przekazanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – MIS 2022 gminom z powiatu krapkowickiego

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 13/04/2022
08:30 - 09:15


Przekazanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – MIS 2022 gminom z powiatu krapkowickiego. To pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) – Opolskie w latach 2020 – 2022, przyznawana na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

Sala Wiejska w Rogowie Opolskim, ul. Kościuszki 32

Nasze serwisy