Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 14/12/2021
10:00 - 11:30


Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – m.in. stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  podsumowanie prac nad strategią rozwoju województwa opolskiego Opolskie 2030, informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2022

Uczestnicy: Członkowie zarządu województwa, członkowie KM

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy