Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/11/2021
14:00 - 15:00

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego i budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, współpraca z Biurem Partnerstwa Wschodniego i Stowarzyszeniem Polska – Wschód, „Opolskie na rowery” – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Spotkanie on-line

Nasze serwisy