Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/05/2021
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa  – m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., informacja  nt. regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla województwa opolskiego i uwarunkowań jego realizacji, analiza wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz opłaty recyklingowej za 2020 rok, odpady medyczne – informacja, poziom życia mieszkańców województwa opolskiego – stopień zagrożenia ubóstwem oraz działania wspierające osoby i rodziny w czasie epidemii Covid-19 podejmowane przez samorządy terytorialne.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy