Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 30/08/2021
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. wpływ stanu środowiska na zachorowalność mieszkańców województwa opolskiego na choroby onkologiczne, kardiologiczne i pulmonologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kędzierzyńsko – kozielskiego, realizacja projektu „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie polsko-czeskiego pogranicza”.

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały sejmiku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2021 roku dla Województwa Opolskiego, zmiany uchwały sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wsparcie udzielone podmiotom leczniczym w walce z Covid 19 przez samorząd woj. opolskiego

Uczestnicy: Członkowie komisji, wicemarszałek  województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura,

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy