Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 29/11/2021
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Województwa Opolskiego na 2022r.; przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2021-2027”. Informacja pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim w 2020 r.”, raport za lata 2018-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020

Uczestnicy: Członkowie komisji, wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy