Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 20/05/2019
13:00 - 14:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. opieka telemedyczna – stan aktualny i plany dot. rozwoju tych usług dla mieszkańców województwa Opolskiego, debata nad raportem o stanie województwa opolskiego w 2018 roku, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego województwa opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia województwa, sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa opolskiego na lata 2018 – 2025.”

Uczestnicy: Członkowie komisji, wicemarszałek województwa Roman Kolek, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza

 

Nasze serwisy