Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Innowacji, Gospodarki i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 26/05/2023
12:30 - 14:00


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Innowacji, Gospodarki i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2022 r. samodzielnych publicznych zoz-ów, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa, rozpatrzenie raportu o stanie województwa opolskiego za rok 2022, sprawozdanie z działalności WORD  za 2022 rok, sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2022 rok, zaopiniowanie uchwały ws. powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania dot. wykonywania drogi pieszo-rowerowej w obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 418

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy