Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 21/10/2020
13:00 - 14:00

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in.  zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Informacja nt. badań ewaluacyjnych zrealizowanych w okresie od lutego 2019 roku do maja 2020 roku dot. oceny wpływu projektów RPO WO 2014-2020 na poprawę

sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy. Informacja nt. stanu wdrażania PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 w województwie opolskim

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarząd województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy