Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 29/03/2021
11:30 - 13:00


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, informacja o wynikach analizy programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020, informacja o funkcjonowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy