Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 21/09/2022
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2022 r., zaopiniowanie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w I półroczu 2022 r., informacja o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 2021 roku.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy