Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 23/03/2022
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego, funkcjonowanie Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu, informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki za rok 2021, informacja pt. „Działania aktywizujące społeczności lokalne podejmowane w 2021 r. w ramach programu Odnowy Wsi”, informacja o głównych wnioskach i rekomendacjach z najważniejszych badań i ewaluacji dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, informacja z wdrażania i realizacji 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Spotkanie on-line

 

Nasze serwisy