Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 20/09/2019
14:00 - 15:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego


Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2019 r., planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego, zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i zasad ich rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy zakładach opieki zdrowotnej i przekształcenia Publicznego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku. Informacja nt. wdrażania II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i informacja o stypendiach i nagrodach w dziedzinie sportu i kultury w latach 2017 – 2018

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciele zarządu województwa

 

Nasze serwisy