Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 21/05/2019
14:00 - 15:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego


Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. debata nad raportem o stanie województwa opolskiego w 2018 roku, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego województwa opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia województwa, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie konserwacji zabytków, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok, dyskusja nt. wypracowania strategii rozwoju sportu w województwie opolskim

Uczestnicy: Członkowie komisji,  wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca

 

Nasze serwisy