Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 19/10/2021
15:00 - 16:45

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, informacja dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze sportu i informacja o realizacji szkolenia sportowego kadr województwa opolskiego w latach 2020 i 2021 Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Spotkanie on-line

Nasze serwisy