Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/05/2022
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa, rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2021 rok, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2022 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, informacja na temat obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego w Województwie.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy