Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa połączone z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 24/09/2019
08:00 - 09:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa połączone z  posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa (od 8:30) – m.in. zaopiniowanie projektów zmian uchwał w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 r., informacja nt. wdrażania i realizacji II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2019 r., planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego,

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła, członkowie Komisji

Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek

Nasze serwisy