Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/03/2023
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 i zmiany budżetu Woj. Opolskiego na 2023 rok; określenia wysokości opłaty za przeprowadzanie WORD w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii; wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu oraz samorządom lokalnym w formie dotacji celowej w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2023-2025; rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie prac konserwatorskich. Informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy