Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 21/02/2022
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok

Uczestnicy: Członkowie komisji, skarbnik województwa opolskiego Stanisław Mazur

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy