Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 23/06/2020
08:30 - 09:15

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in.  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Strzelce Opolskie; rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;  wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim – Domem Pomocy Społecznej w Klisinie; ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok

Uczestnicy: Członkowie komisji, marszałek województwa Andrzej Buła

 

Nasze serwisy