Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 25/02/2020
08:45 - 09:15

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in.  zaopiniowanie uchwał: w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022; zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023; zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa.

Uczestnicy: Członkowie komisji, marszałek województwa Andrzej Buła

Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek

Nasze serwisy