Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/05/2021
13:45 - 14:30


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Sejmiku Województwa  – m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., analiza wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz opłaty recyklingowej za 2020 rok, zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie powierzenia Gminie Skoroszyce i Prószków realizacji zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w części niezrealizowanej w roku 2020; rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania zadań w zakresie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy