Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 22/11/2021
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego i budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, podsumowanie realizacji projektu „Wspieramy najlepszych III” w ramach 9.1.5 RPO WO 2014-2020, edukacja ekologiczna (w tym klimatyczna) społeczeństwa na wszystkich etapach edukacyjnych i osób dorosłych (ustawiczna) – analiza aktualnych działań i możliwości rozwoju

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Spotkanie on-line

Nasze serwisy