Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 20/10/2021
14:00 - 16:00


Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, sprawozdania z działalności Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego i Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 r., dialog obywatelski – sytuacja w NGO`s w czasie pandemii podsumowanie i analiza sytuacji I półrocza 2021, informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2020/2021, edukacja prozdrowotna (odżywianie, ruch) społeczeństwa na wszystkich etapach edukacyjnych i osób dorosłych (ustawiczna) analiza aktualnych działań i możliwości rozwoju

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Spotkanie on-line

Nasze serwisy