Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 21/05/2021
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa  – m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2015-2020 oraz za rok 2020.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy