Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 17/12/2020
12:00 - 14:00

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku WO na 2021 rok

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województw

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy