Posiedzenie Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 16/06/2021
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji


Posiedzenie Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego – m.in. spotkanie z Grzegorzem Wójkowskim z Fundacji Batorego i przybliżenie założeń projektu „Masz głos”, podsumowanie II Senioralnego Konkursu Literackiego, omówienie wystąpienia z inicjatywą do Przewodniczącego Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych przy Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego ws. zorganizowania Konwentu Wojewódzkich Rad  Seniorów, omówienie współpracy z Lubuską Społeczną Radą Seniorów.

Uczestnicy: Przedstawiciel Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

– Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Duboisa

Nasze serwisy