Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) dla gmin z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/04/2022
15:00 - 15:30


Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) dla gmin z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) – Opolskie w latach 2020 – 2022, przyznawana na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 2 

 

Nasze serwisy