Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) dla gmin z powiatu brzeskiego

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/04/2022
08:30 - 09:15


Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) dla gmin z powiatu brzeskiego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) – Opolskie w latach 2020 – 2022, przyznawana na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Uczestnicy: Członek zarządu województwa Antoni Konopka

Świetlica Wiejska w Sarnach Małych (Gmina Lewin Brzeski)

Nasze serwisy