Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla gmin z powiatu strzeleckiego

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/04/2022
12:00 - 12:30


Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla gmin z powiatu strzeleckiego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) – Opolskie w latach 2020 – 2022, przyznawana na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

 

Świetlica wiejska w Błotnicy Strzeleckiej (gmina Strzelce Opolskie), ul. Dworcowa 11

 

Nasze serwisy