Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

03/08/2020 09:00 - 12:00 Posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

03/08/2020 13:00 - 14:00 Wręczenie umów beneficjentom projektów PROW dotyczących przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich Sala konferencyjna Orła Białego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

03/08/2020 14:00 - 14:15 Podpisanie umowy z Gminą Niemodlin na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowejdo gruntów rolnych Sala konferencyjna Orła Białego,