Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

21/08/2019 10:00 - 10:30 Podpisanie pierwszych umów z gminami, beneficjentami działania RPO dot. ochrony powietrza, czyli wymiany przestarzałych źródeł ciepła

Herb Województwa Opolskiego

21/08/2019 12:00 - 14:00 Posiedzenie Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Zdrowia, Warszawa