Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

27/02/2019 09:00 - 12:00 Regionalna konferencja metodyczna organizowana przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Hotel Ziemowit, Jarnołtówek

Herb Województwa Opolskiego

27/02/2019 10:00 - 12:00 XXVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO Sala konferencyjna Orła Białego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/02/2019 13:00 - 14:30 Spotkanie nt. podnoszenia kwalifikacji i standardów w obiektach hotelarskich województwa opolskiego Hotel de Silva, Opole

Herb Województwa Opolskiego

27/02/2019 13:45 - 17:00 Seminarium „Zatrudnienie i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną... Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Ośrodek Szkoleniowy w