Wydarzenia - 17 paź 2018

Wydarzenia
Data/Czas Wydarzenie
13/10/2018 - 21/10/2018
00:00
VII edycja DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL 2018
Dom Kultury w Ozimku, Ozimek
15/10/2018 - 19/10/2018
Całodniowe
Ogólnopolski Tydzień Kariery – bądź architektem swojego szczęścia
15/10/2018 - 18/10/2018
Całodniowe
Podróż studyjna członków Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Opolszczyzny do Chorwacji
17/10/2018
08:00 - 08:30
Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2014-2020 z gminą Kluczbork i powiatem kluczborskim
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, Kluczbork
17/10/2018
09:00 - 09:30
Podpisanie umowy z firmą NESTRO dotyczącej klasy patronackiej tej firmy w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Kluczborku
Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Kluczborku, Kluczbork
17/10/2018
10:00 - 13:00
REGIONALNY DZIEŃ SENIORA – młodość przychodzi z wiekiem
Teatr Dramatyczny im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Opole opolskie
17/10/2018
11:00 - 12:00
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole
17/10/2018
11:00 - 12:30
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych w ramach programu „Wspieramy Najlepszych II”
Filharmonia Opolska, Opole
17/10/2018
12:00 - 13:00
Podpisanie umów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
17/10/2018
13:15 - 13:45
Podpisanie umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 z gminą Jemielnica
Urząd Gminy Jemielnica, Jemielnica
17/10/2018
14:00 - 14:30
Podpisanie umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 z gminą Zawadzkie
Urząd Miejski w Zawadzkiem, Zawadzkie
17/10/2018
17:00 - 18:00
Spotkanie pt. „Przywrócić śląsko – kresową pamięć” – Stanisław Wasylewski – in memoriam
Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Opole
17/10/2018
17:30 - 19:00
Koncert formacji Chris&Flo i otwarcie wystawy prac z Nadrenii-Palatynatu
Studenckie Centrum Kultury, Opole

Nasze serwisy