Uproszczone wzory dokumentów

Informujemy, iż w dniu 10 maja 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego:http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570

Rozporządzenie określa:
1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911740.html

Nasze serwisy