Uchwały, stanowiska, opinie

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 1/2016(PDF, 693.48 kB)

Uchwała nr 2/2016(PDF, 1245.29 kB)

Uchwała nr 3/2016 – regulamin WRDS(PDF, 332.06 kB)

Uchwała nr 4/2016(PDF, 446.69 kB)

Uchwała nr 5/2016(PDF, 3125.08 kB)

Uchwała nr 6/2016

Stanowisko nr 1/3/IV.2016 w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego

Opinia nr 2/4/VI.2016 w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola kosztem integralności gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa

Uchwała nr 8/2017

Uchwała nr 10/2017 w sprawie zmiany regulaminu WRDS

Załącznik do uchwały nr 10/2017 – Regulamin WRDS

Stanowisko 1/2017 w sprawie likwidacji działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej w Suchym Borze

Opinia odrębna Zarządu Województwa Opolskiego do stanowiska 1/2017

Opinia odrębna Czesława Tomalika do stanowiska 1/2017

Stanowisko 2/2017 w sprawie problemów wynikających z likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych

Stanowisko 3/2017 w sprawie zmiany przepisów niezbędnych do prawidłowego działania klas o profilu kierowca-mechanik w szkołach publicznych

Uchwała nr 11/2017 w sprawie zmiany regulaminu WRDS

Stanowisko 4/2017 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …

Uchwała nr 12/2018 w sprawie ukonstytuowania się prezydium WRDS

Stanowisko 1/2018 w sprawie utrzymania systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przez Izby Rzemieślnicze

Stanowisko 2/2018 w sprawie podjęcia działań w kierunku wzrostu wynagrodzeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu

Uchwała nr 13/2019 w sprawie ukonstytuowania się prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Uchwała nr 14/2019 w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń medycznych

Uchwała nr 15/2019 w sprawie domów pomocy społecznej

Uchwała nr 16/2019 w sprawie opinii dot. projektu planu na rzecz zatrudnienia

Uchwała nr 17/2019 w sprawie utworzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Opolu

Uchwała nr 18/2019 w sprawie szkolnictwa specjalnego i stanowisko nr 4

Uchwała nr 19/2020 w sprawie ukonstytuowania się prezydium WRDS

Nasze serwisy