Rybactwo

Rybactwo Opolszczyzny

Podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarki rybackiej jest ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowy (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.).

Na terenie województwa można wyróżnić trzy podstawowe gałęzie rybactwa, tj. rybactwo stawowe, rybactwo rzeczne i rybactwo jeziorowe, które prowadzone jest na zbiornikach zaporowych. Główną gałęzią gospodarki rybackiej na terenie województwa opolskiego jest chów i hodowla ryb (akwakultura) karpia w stawach ziemnych oraz ryb łososiowatych (pstrąga) w basenach cementowych. Rybactwo rzeczne i jeziorowe prowadzone jest poprzez amatorski połów ryb (wędkarstwo).

Z uwagi na fakt, że na terenie województwa opolskiego nie występują naturalne zbiorniki wodne, większość produkcji ryb słodkowodnych odbywa się poprzez chów i hodowlę stawową. Znaczna ilość ok. 650 stawów o powierzchni ok. 2100 ha pozwala gromadzić ponad 30 mln m3 wody, co stanowi ok. 11 % pojemności wszystkich stawów w Polsce (dane wg GUS). Na podstawie tych wskaźników województwo opolskie plasuje się na trzecim miejscu pod względem pojemności wodnej stawów w kraju.

Rybactwo rzeczne i jeziorowe prowadzone jest przez użytkowników rybackich w obwodach rybackich. Na terenie województwa opolskiego funkcjonują 22 obwody rybackie, z czego w całości lub w przeważającej części na terenie województwa opolskiego znajduje się 11 obwodów rybackich. Dzierżawcą większości z tych obwodów rybackich jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Są to:

 • Obwód rybacki rzeki Odry nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Odry nr 2
 • Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1
 • Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2
 • Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3
 • Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4
 • Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5
 • Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2
 • Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Psina nr 1
 • Obwód rybacki Kłodnica nr 2
 • Obwód rybacki rzek Pratwa nr 1

Dzierżawcy obwodów rybackich, zobowiązani są do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, której głównym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjalnych wartości produkcyjnych wody przy zachowaniu właściwej struktury gatunkowej ryb i innych organizmów wodnych. Działanie takie prowadzone są w oparciu o operat rybacki wyznaczający kierunki oraz metody prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim.

Okresową ocenę w zakresie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich przeprowadza Marszałek Województwa. Ocenie tej poddawana jest całość prowadzonej dokumentacji związanej z prowadzoną gospodarką rybacką.

 

Rybactwo stawowe – obręby hodowlane

Gospodarstwa rybackie posiadających właściwą infrastrukturę, szczególnie predestynowane do prowadzenia chowu lub hodowli ryb w stawach, mogą uzyskać status obrębu hodowlanego. Obręby hodowlane ustanawiane są przez Marszałka Województwa na wniosek uprawnionego do rybactwa – w załączeniu formularz wniosku.

Aktualnie funkcjonuje 37 obrębów hodowlanych utworzonych na kompleksach stawowych o łącznej powierzchni ok. 1600 ha powierzchni lustra wody, co stanowi ponad 76% powierzchni ewidencyjnej stawów w województwie. W obrębach tych, produkuje się rocznie ponad 1200 ton karpia, oraz ok. 30 ton pozostałego sortymentu, w tym narybku karpia, i ryby handlowej innych gatunków (lin, amur, tołpyga, szczupak, karaś). Szacuje się, że w województwie opolskim produkuje się ok. 9%całkowitej produkcji karpia w Polsce. Uwzględniając położenie oraz stosunkowo niewielką powierzchnię województwa opolskiego jest to znaczący udział w całkowitej produkcji karpia handlowego w Polsce.

Lokalna Grupa Rybacka

Od 2009 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje cele polskiej polityki rybackiej określone m.in. w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach działania osi 4 ww. programu, w celu aktywizacji lokalnych społeczności rybackich z inicjatywy i we współpracy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ze środowiskiem rybackim Opolszczyzny zawiązało się stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”.

Stowarzyszenie to oparte jest na trójstronnym partnerstwie obejmującym sektor publiczny, społeczny i prywatny. Obszarem działania obejmuje 11 gmin województwa opolskiego – Tułowice, Niemodlin, Popielów, Murów, Pokój, Turawa, Świerczów, Lasowice Wielkie, Zębowice, Ozimek i Lewin Brzeski. Sektor społeczny reprezentowany jest przez Polskie Towarzystwo Rybackie i Okręg Opolski Polskiego Związku Wędkarskiego. Celami statutowymi LGR „Opolszczyzna” jest działalność w obszarze rybactwa śródlądowego województwa, stąd znaczący wkład członkowski stanowią gospodarstwa rybackie i rybacy indywidualni.

Pliki do pobrania:

Wniosek o utworzenie obrębu hodowlanego (DOC, 34 kB)

Nasze serwisy