Porozumienie Czterostronne

Porozumienie Czterostronne zawarte zostało 21 maja 2003 roku w Moguncji (Mainz), a jego inicjatorem był niemiecki Kraj Związkowy Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz). Porozumienie 4 regionów było pionierską inicjatywą współpracy wielostronnej, której celem miało być sieciowanie podmiotów regionalnych pod kątem pozyskiwania środków europejskich i realizacji wyspecjalizowanych projektów.

Porozumienie Czterostronne, które tworzą przedstawiciele:

  • czeskiego Kraju Środkowoczeskiego,
  • niemieckiego Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu,
  • francuskiej Burgundii-Franche-Comté,
  • oraz polskiego Województwa Opolskiego,

przewiduje współpracę regionalną w wielu obszarach m.in. oświacie, kulturze, środowisku naturalnym, gospodarce oraz nauce.

Nasze serwisy