Region otwarty na inwestycje

Opolskie
Region otwarty na inwestycje

Region otwarty na inwestycje Wydawca:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą
i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel./fax (+48) 77 442 93 40
www.opolskie.pl
www.umwo.opole.pl
umwo@umwo.opole.pl
promocja@umwo.opole.pl

Projekt graficzny:
Zbigniew Pelon

Znaki firmowe i towarowe użyte w niniejszym
folderze należą do ich właścicieli.

Nasze serwisy