Program pn. „Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych woj. opolskiego”

W dniu 27 stycznia 2010 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Województwem Opolskim, Związkiem Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu, Opolskim Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu oraz Izbą Rolniczą w Opolu w sprawie realizacji Programu pn.„Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych województwa opolskiego”. Inicjatywa ta ma na celu rozpropagowanie idei wspólnego działania w grupie, służyć pomocą nowo powstającym grupom producentów rolnych oraz wzmocnić pozycję istniejących już na rynku rolnym podmiotów gospodarczych, poprzez ich konsolidację. W ramach podpisanego porozumienia wymienione instytucje realizują Program poprzez wspólne organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów
i wyjazdów studyjnych. Działania te finansowane są ze środków Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego w ramach planu działania KSOW.

W ramach realizacji Programu do dnia dzisiejszego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z ww. partnerami zorganizował:

  • 9 podróży studyjnych, w tym 7 krajowych oraz 2 zagraniczne;
  • 3 konferencje;
  • 8 szkoleń;
  • wydał 3 edycje katalogu grup producentów rolnych woj. opolskiego.

W 2011 r. w ramach Programu pn. „Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych województwa opolskiego” z inicjatywy Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu oraz Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu podjęta została próba utworzenia nowego podmiotu gospodarczego, w skład którego wchodziłyby grupy producentów rolnych oraz towarowi producenci rzepaku woj. opolskiego. Utworzony został Zespół Roboczy Grup Producentów Rzepaku woj. opolskiego, którego zadaniem było wypracowanie celów
oraz formy prawnej nowego podmiotu gospodarczego.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO wspólnie ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu oraz Opolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu zorganizował w II półroczu 2011r. 3 spotkania połączone z warsztatami, których celem było powołanie nowego podmiotu gospodarczego – grupy grup. W trakcie tych spotkań oraz warsztatów zostały określone priorytety działalności nowego podmiotu, określono formę prawną działalności. W dniu 25 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie założycielskie nowego podmiotu gospodarczegoSpółdzielni Grup Producentów Rzepaku Polski Rzepak. Jest to druga taka inicjatywa w kraju (pierwsza spółdzielnia grup – producentów trzody chlewnej powstała w woj. wielkopolskim). Ostatecznie spółdzielnię założyło 9 grup producentów rzepaku, w tym 7 z woj. opolskiego, 1 z woj. dolnośląskiego i 1 z woj. śląskiego. Członkami Spółdzielni są przedstawiciele dzierżawców, spółdzielców i rolnicy indywidualni.

W 2014 roku Spółdzielnia rozszerzyła kategorię produktów z uwagi na które powstała i obecnie zrzesza grupy producentów w kategorii „ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”. Aktualnie nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku i Zbóż „Polski Rzepak i Zboża” i w skład Spółdzielni  teraz wchodzi 17 grup producentów rzepaku i zbóż, w tym 11 grup producentów rzepaku i 6 grup producentów ziarna zbóż.

Spółdzielnia jest wpisana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rejestru związków grup producentów rolnych jako pierwszy taki związek w kraju.

Nasze serwisy