Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe to koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) doświadczenia odmianowe prowadzone na bazie stacji doświadczalnej oceny odmian, jednostek hodowli roślin, punktów doświadczalnych ośrodków doradztwa rolniczego itp. Badania odmian realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej i mają na celu opracowanie listy zalecanych do upraw odmian na obszarze województwa.

Program PDO w województwie opolskim koordynowany jest przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach i realizowany jest w 5 jednostkach:

 • Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach,
 • Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
 • Hodowli Roślin Smolice Oddział Bąków,
 • Gospodarstwie Rolno-Nasiennym w Pągowie,
 • Hodowli Ziemniaka Zamarte Oddział Stare Olesno.

Lokalizacja punktów, w których prowadzone są doświadczenia odzwierciedla przekrój warunków glebowych i klimatycznych województwa opolskiego, a uzyskane co roku wyniki oraz przygotowana na ich podstawie rekomendacja odmian stanowi pomoc przy wyborze odmian dla producentów rolnych z terenu całego województwa.

W ramach Programu PDO prowadzone są doświadczenia dla najważniejszych gatunków roślin uprawnych:

 • pszenicy ozimej i jarej,
 • jęczmienia ozimego i jarego,
 • żyta ozimego,
 • pszenżyta ozimego,
 • rzepaku ozimego,
 • owsa,
 • ziemniaków,
 • soi,
 • grochu siewnego,
 • bobiku.

Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest realizowany w województwie opolskim od 2002 r. i od początku jest współfinansowany przez Samorząd Województwa. W ramach Programu prowadzone są doświadczenia odmianowe dla podstawowych gatunków roślin uprawnych, w oparciu o które powstaje Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa opolskiego. Prawidłowy dobór odmian ma znaczny wpływ na efektywną ekonomiczną produkcję roślinną.

Dotychczasowe wyniki badań, które w województwie opolskim koordynuje Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach wykazały dużą przydatność odmian rekomendowanych do uprawy w warunkach naszego województwa. Ponadto stwierdzono, że odmiany te dają większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Nasze serwisy