Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego”

Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą z dnia 24 czerwca 2014 roku przyjął nowy wzór i regulamin przyznawania Odznaki Honorowej „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego”.

Przyznanie tej odznaki jest aktem uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zasługi dla regionu Śląska Opolskiego. Nadaje się ją podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa opolskiego, powiatu, gminy lub jednostki w której działają, wzbogacając dorobek województwa opolskiego w dziedzinach takich jak np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura.

Odznakę nadaje Marszałek Województwa Opolskiego po uzyskaniu opinii Kolegium Odznaki Honorowej „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego”.

Wniosek o nadanie odznaki mają prawo składać: Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Zarząd Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski, Klub Radnych Województwa lub komisja stała Sejmiku Województwa Opolskiego. Osoby prawne i inne podmioty np. organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze, mające siedzibę oraz działające na terenie województwa opolskiego, wniosek o nadanie odznaki składają poprzez wymienione wcześniej podmioty.

Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłaszany do Marszałka Województwa nie później niż na 2 miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów regulaminu, Marszałek wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Więcej informacji na temat przyznawania Odznaki – tel. 77 54 16 590

Nasze serwisy