Laureaci 2008-2022

W konkursach przeprowadzonych w latach 2008-2022 zgłoszono w sumie 277 realizacji, a 94 z nich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.
Laureatami Nagrody Marszałka Województwa były gminy, na terenie których zrealizowano:

Do konkursu zgłosiło się dotychczas 59 jednostek samorządów gminnych. Zdecydowana większość zgłoszonych do konkursu realizacji powstało przy znaczącym wsparciu środków UE.

 

Nasze serwisy