Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS

Zarząd Województwa Opolskiego

ogłasza konkurs

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność i zaprasza do składania wniosków na wybór strategii RLKS w terminie od 01 grudnia do dnia 29 grudnia 2015r.

pełny tekst ogłoszenia konkursu, instrukcje i pozostałe dokumenty są dostępne poniżej:

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na wybór strategii LSR – pełny tekst(DOC, 480.5 kB)

Regulamin konkursu na wybór strategii LSR(PDF, 222.89 kB)

Załącznik 1 regulaminu – formularz wniosku o wybór strategii LSR(XLS, 959.5 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku(PDF, 447.46 kB)

Załącznik 2 regulaminu – kryteria wyboru(PDF, 268.83 kB)

Załącznik 3 Regulaminu – Struktura(PDF, 241.94 kB)

Załącznik 4 regulaminu – Karta oceny wniosku(XLSX, 502.31 kB)

Załącznik 5 Regulaminu – Karta oceny LSR dla członka komisji(XLSX, 33.21 kB)

Załącznik 6 Regulaminu – Sposób ustalania wysokości środków (PDF, 277.58 kB)

Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR(PDF, 201.51 kB)

Załącznik 2 do Umowy ramowej – harmonogram naboru wniosków (PDF, 85.58 kB)

Nasze serwisy