Kolek Roman

Kolek Roman

Radny Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557
fax: (+48) 77 54 16 551
e-mail: sejmik@opolskie.pl

udział w komisjach:

klub:

oświadczenia majątkowe:

(PDF, 1854.06 kB)

(PDF, 1902.42 kB)

 

Interpelacje

BIOGRAFIA

Urodził się w 1962 r. w Tarnowskich Górach, ale od najmłodszych lat związany z województwem opolskim. Mieszka w Jemielnicy, żonaty, jedno dziecko – córka.

W roku 1987 ukończył studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, jest absolwentem wielu studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia. Posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia i samorządowe.
Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz anestezjolog i zastępca ordynatora. W latach 1999-2002 był Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia pełnił funkcję z-cy dyrektora Opolskiego OW NFZ. W latach 1999-2002 był radnym Rady Powiatu Strzeleckiego, zaś w latach 2003-2004 radnym województwa opolskiego.
Od 2005 r. prowadzi wykłady dla studentów podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z zakresu monitorowania i finansowania refundacji leków. Od października 2007 r., we współpracy z prof. Walerią Hryniewicz – nadzorującą Narodowy Program Ochrony Antybiotyków prowadzi Program Racjonalizacji Antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych prowadzonym w Europie działaniom ograniczającym szerzenie się zakażeń i zmniejszającym konsumpcję antybiotyków. W grudniu 2009 r. wszczął postępowanie na stopień doktora nauk medycznych na temat „Racjonalizacja antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej w woj. opolskim – efekty prowadzonych działań w latach 2006-2009” na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych.

Jest odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Jego hobby to sport i turystyka – szczególnie siatkówka, tenis, tenis stołowy oraz narciarstwo alpejskie.

W Zarządzie Województwa pracował jako wicemarszałek już w poprzedniej kadencji i zajmował się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej, rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami. W kadencji 2014-2018 jest radnym województwa.

Nasze serwisy