IV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 czerwca  br. odbyło się IV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Marszałek Andrzej Buła – Przewodniczący WRDS. 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron WRDS, Wojewoda Adrian Czubak, Wicewojewoda Violetta Porowska, zaproszeni goście Ewa Brykalska – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu, Andrzej Czerwonka – zastępca Przewodniczącej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Opolskiego w Opolu,  Elżbieta Magera – członek Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Opolskiego w Opolu, Krzysztof Niemczyk / Zastępca Przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu, Róża Malik – Burmistrz Prószkowa, Henryk Wróbel – Wójt Dobrzenia Wielkiego, Małgorzata Stelnicka – Naczelnik Wydziału Europejskiego i Planowania Rozwoju w Urzędzie Miasta Opola i Iwona Mąkolska-Frankowska zastępca Naczelnika.

Na wstępie spotkania zatwierdzono protokół z III posiedzenia WRDS z dnia 18 kwietnia br.
Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników o pracach Prezydium które odbyło się w dniu 2 czerwca br. na którym to przewodniczący zespołów problemowych przedstawili przebieg prac poszczególnych zespołów.

Kolejnym punktem obrad było przekazanie informacji przez Pana Henryka Wróbla – Wójta Dobrzenia Wielkiego, na temat skutków poszerzenia granic Miasta Opola kosztem gmin województwa opolskiego.
Wójt Dobrzenia w rzeczowej analizie zwracał uwagę, iż z tytułu poszerzenia granic Opola gminy stracą majątek wart 124.318 tysięcy złotych (drogi, sieci kanalizacyjne, ciepłownicze, grunty, budynki). Sam Dobrzeń straci około 57,5 mln złotych, powiat 17,4 mln, Dąbrowa ponad 20 mln złotych. Przypominał, że gminy zaciągały kredyty na inwestycje – m.in. gmina Turawa wypuściła obligacje, by zbudować kanalizację i nie dopuszczać do dalszego zanieczyszczania jezior turawskich. Kredyt miała spłacać z podatków CH Turawa, teraz tych wpływów zostanie pozbawiona, zostaną jej same długi i brak możliwości rozwoju. Henryk Wróbel wyliczał też, że uszczuplenie dochodów gmin z tytułu podatków to prawie 60 mln zł rocznie. Na dodatek okrojony Dobrzeń, który dotąd płacił janosikowe na rzecz biedniejszych samorządów, będzie przez kolejne dwa lata ponosił te opłaty. Przedstawicielki Urzędu Miasta Opola Pani Iwona Mąkolska-Frankowska oraz Małgorzata Stelnicka przekonywały, że planowana zmiana granic miasta pozwoli lepiej konkurować z miastami takimi jak Katowice i Wrocław, że co piąte miejsce pracy znajduje się w mieście wojewódzkim. Poszerzenie granic pozwoli pozyskać nowe tereny inwestycyjne i nowych inwestorów, lepiej wykorzystać wpływy z podatków, zwiększy się potencjał ludnościowy, mieszkańcy przyłączonych miejscowości zyskają nowe miejsca pracy, wysoki standard edukacji, budżety obywatelskie oraz komunikację miejską.
Po przeprowadzonej dyskusji postanowiono wypracować stanowisko odnoszące się negatywnie do inicjowanych zmian. Stanowisko zaakceptowały strony związkowa i Samorządowa WRDS, strona rządowa oraz pracodawców zapowiedziały, że opinie odrębne przedłożą do przyszłego poniedziałku.

Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu WRDS było zapoznanie się z informacjami na temat założeń reformy systemu bezpieczeństwa żywności. Pani Elżbieta Magera – członek Zarządu NSZZ Wojewódzkiej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Opolu przedstawiła zadania i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy i skutki jakie mogą nastąpić po powołaniu jednej instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Do przedstawionych obaw odniósł się Pan Wojewoda Adrian Czubak, informując, że trwają prace i rozmowy międzyresortowe na temat zmian, ale na dzień dzisiejszy nikt nie zna jeszcze końcowego kształtu ustawy. Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę września br.

Nasze serwisy