I posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 11 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. W czasie spotkania Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wręczył powołania do składu WRDS.
W obradach uczestniczyli także: Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski, samorządowcy, przedstawiciele wojewody opolskiego oraz reprezentanci związków zawodowych i organizacji pracodawców.
W trakcie posiedzenia przyjęto pierwsze uchwały organizujące funkcjonowanie i tryb pracy WRDS, m.in. w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie WRDS (uchwała nr 1) oraz w sprawie ukonstytuowania się prezydium WRDS (uchwała nr 2).


Pierwszym przewodniczącym został marszałek województwa Andrzej Buła. Przewodniczenie Radzie jest, zgodnie z zapisami ustawy, rotacyjne. Nowy przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu regulaminu Rady do połowy lutego.
Kolejne spotkanie WRDS zaplanowane zostało na drugą połowę lutego. Będą wtedy podjęte uchwały w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia WRDS oraz w sprawie regulaminu WRDS.

 

Nasze serwisy