Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, przyjęty przez Parlament Europejski w 2001 r. stanowi zbiór zasad dobrej administracji w pracach instytucji unijnych, promując najwyższe standardy administracji. Kodeks ten stanowi również narzędzie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przy prowadzeniu dochodzenia w zakresie niewłaściwego administrowania w instytucjach, organach, urzędach i agencjach unijnych, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie prowadzonych spraw sądowych oraz przy podejmowaniu działań polegających na promowaniu dobrego administrowania. Dla klientów instytucji unijnych stanowi pomocne źródło wiedzy na temat przysługujących im praw.
Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej nie jest prawnie wiążącym instrumentem.

Tekst kodeksu został opublikowany na stronie:
http://www.ombudsman.europa.eu/pl/resources/code.faces#/page/1

Pliki do pobrania:

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej(PDF, 1098.65 kB)

Nasze serwisy