Biuro Sejmiku

ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557
fax: (+48) 77 54 16 551
e-mail: sejmik@opolskie.pl

Dyrektor: Damian Cedro

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 25)

1. Biurem Sejmiku kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy.
2. Zakres działania Biura Sejmiku realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
3. Do zakresu działania Biura należy:

  • techniczno-administracyjna obsługa sesji Sejmiku, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
  • prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał oraz opinii i wniosków komisji i radnych, a także egzekwowanie ich terminowej realizacji,
  • opracowywanie projektów planów pracy Sejmiku i jego komisji oraz projektów uchwał dotyczących spraw proceduralnych,
  • zapewnienie pełnej obsługi dla realizacji zadań Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku, komisji, klubów i radnych, w tym rejestracja i przekazywanie wniosków, interpelacji i zapytań Marszałkowi i Zarządowi,
  • realizacja czynności związanych ze współdziałaniem Sejmiku i jego komisji z organizacjami społecznymi i politycznymi,
  • organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku,
  • przygotowywanie i rozsyłanie materiałów na sesje Sejmiku i rozsyłanie uchwał do adresatów, a także przesyłanie do
  • publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa miejscowego, uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  • organizacja i obsługa krajowych i zagranicznych kontaktów Sejmiku.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Nasze serwisy