Ankieta weryfikacyjna dla organizacji

Ankieta weryfikacyjna dla organizacji pozarządowych – jej wypełnienie i przesłanie pozwoli na umieszczenie organizacji w Bazie Danych o Organizacjach Pozarządowych Działających na Terenie Województwa Opolskiego.

Ankieta została stworzona w postaci formularza elektronicznego.

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Bazy Danych o Organizacjach Pozarządowych Działających na Terenie Województwa Opolskiego prosimy o kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Izabela Podobińska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 77 5416 593

mail: i.podobinska@opolskie.pl

Nasze serwisy